T.C. Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı(Bakanlıklar) Reçetelerini 2018 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı(Bakanlıklar) Reçetelerini 2018 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

Deniz Kuvvetleri Karargah Destek Kıta Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezi erbaş/er reçetelerini karşılamak isteyen meslektaşlarımızın, 12 Haziran 2018 Salı günü mesai bitimine kadar Odamız personeli Döndü CON’a dilekçe ile başvurmaları ve 18 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 14:00 ile 15:00 arasında Deniz Kuvvetleri Karargah Binası giriş kapısında SGK 2017 (Aslı Gibidir onaylı fotokopisi) ile ekte yer alan protokolü karşılıklı olarak imzalamak için hazır bulunmaları gerekmektedir.

Not: Protokolü karşılıklı olarak imzalamak için eczacıların bizzat başvurmaları ya da eczacıların yerine gidecek kişilerin vekaletnamelerini yanlarında götürmeleri önemle rica olunur.

EK: Protokol

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU