Trisiklik, Tetrasiklik ve SSRI Grubu Antidepresanlar Hakkında

Trisiklik, Tetrasiklik ve SSRI Grubu Antidepresanlar Hakkında

Türk Eczacıları Birliği’nin resmi internet sayfasında 12/06/2018 (Bugün) tarihinde yayımlanan duyuru ile;

Sağlık Uygulama Tebliği’nin 4.2.2. maddesinin birinci fıkrasının, 10/Mayıs/2018 tarihli 30417 sayılı Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile değiştirildiği ve bu değişikliğin 18/Mayıs/2018 tarihinde yürürlüğe girdiğinden ve değişiklik sonucunda tereddüt yaşanan ve anlaşılamayan noktaların Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletildiğinden bahisle Kurum tarafından iletilen ekteki cevabi yazı paylaşılmıştır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: 20180612 SGK'nın TEB'e Yazısı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU