28/12/2018 tarihli SUT Değişikliği İle İlgili Dikkate Alınması Gereken Konular

28/12/2018 tarihli SUT Değişikliği İle İlgili Dikkate Alınması Gereken Konular

SGK tarafından, 28/12/2018 tarihinde 30639 sayılı 1. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile ilgili olarak, 2018/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına istinaden yapılan düzenlemeler açısından bazı maddeler de yapılacak işlemlerde dikkate alınması gereken konulara ait ekteki duyuru yayımlanmıştır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: 2018/1. Dönem İlaç Geri Ödeme Komisyonu Kararlarına İstinaden Yapılan Düzenlemeler

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU