Hidroklorotiyazid İsimli Etken Madde İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu

Hidroklorotiyazid İsimli Etken Madde İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 25.01.2019 tarih ve 15393 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Doktor Bilgilendirme Mektubu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU