Plastik Poşet Beyanı Oluşturulması İçin İzlenmesi Gereken Yol

Plastik Poşet Beyanı Oluşturulması İçin İzlenmesi Gereken Yol

Değerli Meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 10.12.2018 tarih 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenleme ile plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya/ tüketiciye ücret karşılığı verilmesini zorunlu tutulmuştur.

Bununla birlikte satış noktaları tarafından satılan her bir poşet için tüketiciden en az 25 kuruş talep edilmesi gerektiği ve bu ücret içerisinden 15 kuruşun, 'Geri Kazanım Katılım Payı' olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılması gerektiği belirtilmiştir. 

'Geri Kazanım Katılım Payı' nın hesaplanabilmesi için Plastik Poşet Beyanı oluşturulması gerekmektedir. Ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin beyanlarının verilmesi ile ilgili izlenmesi gereken yol için tıklayınız.

EK: Sıkça Sorulan Sorular

(ÖNEMLİ NOT: 10. Maddede geçen “Beyan dönemi içerisinde satılan toplam poşet adedi” kısmına, ödeme kaydedici cihazın “X Dönem Raporu” alındıktan sonra ilgili satırdaki sayı kaydedilecektir.)

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU