Ankara Eczacı Odası Danışma Meclisi Toplandı

Ankara Eczacı Odası Danışma Meclisi Toplandı

6197 Sayılı Yasada, TEB Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği ve TEB Yönetmeliği’nde yapılması düşünülen değişiklikler ile ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından Odamızdan görüş istenmesi üzerine, konu ile ilgili olarak 04 Ekim 2013 Cuma günü Danışma Meclisimiz toplandı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Ecz. Süleyman GÜNEŞ, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Mustafa ASLAN ve Saymanımız Ecz. Candan AYDOĞAN ile birlikte yapılan toplantıya, Danışma Meclisimizden Prof. Dr. Maksut COŞKUN, Prof. Dr. Nurettin ABACIOĞLU, Prof. Dr. Ahmet BAŞARAN, Prof. Dr. Ningur NOYANALPAN, Prof. Dr. Bülent GÜMÜŞEL, Prof. Dr. Tuncer DEĞİM, Ecz. Atilla UZGÖREN, Ecz. Ahmet YÜCEL, Ecz. Ali ÜNAL, Ecz. Sevgi YILDIZ, Ecz. Hayriye Betül BİLGETEKİN, Ecz. Ahmet Cemal TOPLU, Ecz. Hilmi ŞENER, Ecz. Çağatay TÜMER, Ecz. Hüseyin Erkal ALPHAN’ ın katıldı.
Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Kurulu ve TEB Büyük Kongre Delegelerinin de katıldığı toplantıda elde edilen sonuçlar Yönetim Kurulunda değerlendirilmiş ve Türk Eczacıları Birliği’ ne gönderilmiştir.
 
DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI
YÖNETİCİLERİMİZ