Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Halil Etyemez’ İ Ziyaret Ettik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Sayın Halil Etyemez’ İ Ziyaret Ettik

Eczanelerdeki sağlık hizmetinin geliştirilmesi için, Odamızca yapılan çalışmayı sunmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sn. Halil ETYEMEZ’ i 22.10.2013 Salı günü makamında ziyaret ettik.
Başkanımız Ecz. Süleyman GÜNEŞ, Genel Sekreterimiz Prof. Dr. Mustafa ASLAN, Saymanımız Ecz. Candan AYDOĞAN, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ecz. Cem ÖZCİVANOĞLU ve Ecz. Serhat Salim AKTAŞ ve Denetleme Kurulu Başkanımız Ecz. Müberra MEMİÇ’ in katılımı ile gerçekleştirilen ziyarette, eczacılık mesleğinin içinde bulunduğu durum özetlenmiş ve eczane ekonomilerinin hızla iyileştirilmesi ile ilgili taleplerimiz Sayın Bakan’a iletilmiştir. 
Mesleki sorunlarımız ve çözüm önerilerimizin, bir dosya halinde Bakan’a sunulduğu görüşmede, Başkanımız Ecz. Süleyman GÜNEŞ, aynı dosyanın Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Sayın Op. Dr. Tonguç SÜGÜNEŞ’ e de sunulduğunu ifade ederek, Sayın Bakan’dan çözüm önerilerimiz için destek istedi.