BİR MESLEĞİN GELECEĞİ KARARIYOR!

BİR MESLEĞİN GELECEĞİ KARARIYOR!

Son dönemlerde açılan ve sayıları sürekli artarak elliye yaklaşan Eczacılık Fakültelerinin sayısı, şüphesiz, sektörün her kademesinde çalışan Eczacı meslektaşlarımızın geleceğe endişe ile bakmalarına neden oluyor.

Eğitimli ve iyi yetişmiş insan gücünün ülke kalkınmasındaki önemi yadsınamaz bir gerçektir. Ama asıl önemli olan husus, yıllarca ve büyük emeklerle yetişen bu insanları doğru kullanmak ve iyi istihdam etmektir. Ülkemizde 31 mayıs 2012  yıllında yapılan düzenleme “6197 Eczacılar ve Eczaneler Hakkındaki Kanun”da değişiklik yapılmış ve eczane açılmasına nüfus kriteri göz önüne alınarak sınırlama getirilmiştir. Bir yılda 2500 den fazla  yeni eczacının fakültelerden mezun olması nedeniyle, önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde çok ciddi bir işsiz eczacı kitlesini ortaya çıkması beklenmektedir. Bu nedenle;

 

Fakat bizleri endişelendiren esas husus ise mevcut eczacılık fakültelerindeki öğretim görevlilerinin profilidir. Hiç şüphesiz bir eczacılık öğrencisi en iyi ve en doğru bilgiyi eczacılık kökenli öğretim üyelerinden alır. Bugün ülkemizdeki birçok eczacılık fakültesinin yönetim kadroları ve öğretim üyeleri eczacı olmayan, başka branşların öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Kurucu dekanlar başka branşlardan atanmaktadır. (Biyolog, Veteriner, Kimyager vb.)  Neredeyse eczacı öğretim üyesi görmeden eczacılık fakültelerinden mezun olan eczacılar mevcuttur. Bu durum eczacılık mesleğinin gerilemesine sebep olduğu gibi halk sağlığı açısından da ciddi bir risk oluşturmaktadır. Avrupa Birliği normlarında bir eğitim müfredatına sahip ülkemizdeki eczacılık eğitimi maalesef birçok fakültede ilgili öğretim üyelerinin eksik olması nedeniyle uygulanamamaktadır.  Bu sebeplerle;

Bu gerçekler etrafında tüm Eczacı Odalarımızı, Fakültelerimizi ve  Üst örgütümüz olan Türk Eczacıları Birliği’ni  işbirliği içerisinde ortak tepki vermeye çağırıyoruz. Konu ile ilgili YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta SARAÇ’a bir mektup gönderilmiştir. Hiç şüphesiz bu bir başlangıçtır. Tüm yetkilileri kökeni insanlık tarihi kadar eski olan eczacılık mesleğinin dünya standartlarına taşınması amacıyla yukarıda açıklanan tedbirleri almak için göreve çağırıyoruz.

Unutmayalım! ECZACI HERKESİN İLACI. Bu görev hepimizin.

EK: YÖK Başkanına İletilen Mektup

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU