Renkli Reçetelerde Sistem Çalışmaması Hakkında

Renkli Reçetelerde Sistem Çalışmaması Hakkında

Odamız resmi internet sayfasında 30.06.2017 tarihinde yaptığımız duyuruda; matbu kağıt (manuel) renkli reçetelerde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” kaşesinin ya da el yazısının 30 Haziran 2017 tarihine kadar aranmayacağı ve 01.07.2017'den itibaren düzenlenen yeşil ve kırmızı matbu kâğıt (manuel) reçetelerde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” kaşesinin ya da el yazısının bulunması gerektiği bildirilmişti.

Üyelerimizden tarafımıza gelen sorulardan; özel muayenehane, kurum poliklinikleri, mediko sosyal sağlık tesislerinde de aynı ibarenin aranması konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmış ve Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Eczacılık Şube Müdürlüğü ile görüşülmüştür. İlgili müdürlüğün, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan aldığı görüş ekte bilgilerinize sunularak; 01.07.2017'den itibaren düzenlenen yeşil ve kırmızı matbu kâğıt (manuel) reçetelerde “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” kaşesinin ya da el yazısının, Veteriner hekimler dışında reçetenin yazıldığı tesis ve hekim branşından bağımsız olarak tüm reçetelerde bulunması gerektiği anlaşılmıştır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: T.C. Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Yazısı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU