Medikal Malzeme Reçeteleri Karşılayan Meslektaşlarımızın Dikkatine

Medikal Malzeme Reçeteleri Karşılayan Meslektaşlarımızın Dikkatine

Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi”nin “4. Uygulanacak Usul ve Esaslar” maddesinin “4.1.2.” fıkrasının “c” ve “e” bentlerine ait düzenlemeler;

“Hasta müracaatında reçetelerin arka yüzüne;

c) Malzemeleri alan kişinin adı, soyadı ve T.C. Kimlik numarası,

e) Teslim aldığına ilişkin ibare ve imzası,

yazılması/eklenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler reçete arkasına basılacak Ek-6/7’de örneği yer alan kaşenin doldurulması suretiyle de alınabilir.” şeklindedir.

Ayrıca aşağıda örnekleri görülen EK-6/7 ve EK-6/4 Hasta İşlem Formu örnekleri sözleşme ekinde yer almaktadır.

Kurumdan tarafımıza gelen bilgilerden medikal malzeme karşılayan bazı eczanelerimizin, reçete arkasına malzemeleri teslim alan kişilerin T.C. kimlik numaralarını yazmadıkları ve bu nedenle Kurum kontrol aşamasında problemler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Medikal malzeme reçeteleri karşılayan meslektaşlarımızın, ilgili mevzuat gereği malzemeleri teslim alan kişilerin T.C. kimlik numaralarının reçete arkasına yazılmasına dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU