Elektronik Eczane Ruhsatnamelerinin Düzenlenmesi

Elektronik Eczane Ruhsatnamelerinin Düzenlenmesi

Türk Eczacılar Birliği’nden tarafımıza gönderilen ekteki yazı ile Elektronik Eczane Ruhsatnamelerinin düzenlemesi hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Eczane sayısı 500 ve altında bulunan iller için ruhsatnamelerin 31/03/2019, eczane sayısı 500 üzerinde olan iller için 30/06/2019 tarihine kadar değiştirilmesi gerektiği bildirilmiştir. Duyuruda bahsi geçen hususların, TİTCK tarafından 07/12/2018 tarih ve 19172770-513.01-E.211347 sayılı resmi yazı ile TEB’e bildirildiğinden bahisle, duyuruya ek olarak yeni eczane ruhsatnamelerinin, Kurum yazısı ekinde yer alan “Eczane Ruhsatnamesi” ve “Eczane Sertifikası” doğrultusunda düzenleneceği bildirilmektedir.

Ruhsatnamelerin değişim işlemlerinde izlenecek süreç İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri ile takip edilecek olup, bağlı Eczacı Odaları ile ilgili bir işlem yapılmayacaktır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TİTCK ve TEB'in İlgili Yazıları

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU