T.C İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı(Beytepe) Reçetelerini 2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

T.C İçişleri Bakanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı(Beytepe) Reçetelerini 2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

Er-erbaş reçetelerini karşılamak isteyen eczacılarımızın 26 Aralık 2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamız personeli Döndü CON’a dilekçe ile başvurmaları ve 28 Aralık 2018 Cuma günü mesai saatleri içerisinde protokol çıktısı (3 adet), SGK 2018 (Aslı Gibidir Onaylı fotokopileri ile), nüfus cüzdanı fotokopisi, kaşeleri(Eczacı gelmemesi durumunda vekalet edecek kişinin noter onaylı vekaletnamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi) ile birlikte Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Beytepe/Çankaya adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Not: Başvuru tarihi geçtiği takdirde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

EK: Protokol

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU