İnsülin Kalemi İğne Uçları ve Şeker Ölçüm Çubukları

İnsülin Kalemi İğne Uçları ve Şeker Ölçüm Çubukları

Türk Eczacıları Birliği’nden odamıza gönderilen ekteki yazı ile;

“Diyabet tedavisi için insülin kullanmakta olan hastalar için insülin kalemi iğne uçları hastanın insülin kullanımının bulunmasına ve günlük insülin uygulama sayısına göre Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmakta olduğu ancak kan glukoz değerleri nedeniyle reçetelenen insülin dozundan daha düşük dozda insülin kullanımı bulunan hastalarda, reelde tedavi devam etmekte iken Medula Sistemi'nde insülin kullanımı sonlanmış gibi görülebildiğinden bahisle, bu gibi durumlarda hastanın tedavisinin aksamaması için gerekli olan insülin kalemi iğne uçlarını ihtiva eden reçetelerin karşılanmasında, hastanın ilaç geçmişinde bulunan insülin kontrolünün kaç ay öncesine kadar yapılması gerektiği konusunda tereddütler oluştuğu TEB tarafından Kuruma iletildiği ve görüşleri istendiği” bildirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından TEB’e iletilen ve ekte yer alan yazı ile, Kurum Geri Ödeme Komisyonu kararı doğrultusunda, insülin iğne ucu ve şeker ölçüm çubuklarının kaydı esnasında Medula Eczane Provizyon Sistemi üzerinden hastanın elinde bulunan insülin ilacının kontrolü geriye dönük 3 ay şeklinde uygulanmakta iken, bu sürenin 6 aya çıkarılması hususunda gerekli düzenlemelerin yapıldığı ve uygulamanın bu doğrultuda yürütüldüğü bildirilmiştir

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB’in Odamıza Gönderdiği Yazı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU