Yönetim Kurulumuz TİTCK Başkanı Dr. Hakkı GÜRSÖZ'ü Ziyaret Etti

Yönetim Kurulumuz TİTCK Başkanı Dr. Hakkı GÜRSÖZ'ü Ziyaret Etti

Ankara Eczacı Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa ASLAN, Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. M. Övünç ANIK, Türk Eczacıları Birliği Büyük Kongre Delegesi ve Mevzuat, Sut ve Protokol Komisyonu Başkanı Ecz. Cem ÖZCİVANOĞLU 25 Aralık 2018 tarihinde, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Başkanı (TİTCK) Dr. Hakkı GÜRSÖZ’ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında aşağıdaki maddelerden oluşan gündem konuları görüşüldü;

  1. E Logoların fark edilebilir olmasının sağlanması,
  2. Yeni ve standart eczane tabelalarının, sadece yeni açılan, devredilen veya nakil edilen eczanelere zorunlu tutulması,
  3. İlaçların kademeli kar oranlarının belirlenmesine esas basamak fiyatlarının, 2007 yılından beri güncellenmiyor olması,
  4. Eczanelere vekil eczacı atanmasında, vekil eczacıdan istenecek belgelerde standardın sağlanması,
  5. Serbest eczanelerde yardımcı eczacı çalıştırılmasına dair 6197 Sayılı Kanunda zorunluluk olmamasına rağmen, yönetmelikte zorunluluk hali bulunması,
  6. Eczaneler arası takas işlemlerine dair esasların belirlenmesi,
  7. Ecza depolarına ilaç iade edilmesine ilişkin kuralların belirlenmesi,
  8. Kamuda ve diğer kurumlarda çalışan meslektaşlarımızın fiili hizmet zammı ve özlük haklarının iyileştirilmesi.

EK: Fiili Hizmet Zammı