Danıştay’ın Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Eklenmiş Olduğu SUT

Danıştay’ın Yürütmeyi Durdurma Kararlarının Eklenmiş Olduğu SUT

12/12/2018 ve 19/12/2018 tarihli; SUT ile ilgili Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararlarının eklenmiş olduğu SUT metni ve eklerine Odamız resmi internet sayfası “Önemli Bilgiler” kısmından ulaşabilirsiniz.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU