28/12/2018 Tarihli SUT Değişikliği

28/12/2018 Tarihli SUT Değişikliği

“Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 28 Aralık 2018 Cuma (Bugün) 30639  sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Değişiklik metni ve Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı ekte bilginize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: SUT Değişiklik Metni

EK-2: Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyon Kararı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU