T.C. Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı(Bakanlıklar) Reçetelerini 2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı(Bakanlıklar) Reçetelerini 2019 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

Hava Kuvvetleri Karargah Destek Kıtaları Grup Komutanlığı TSK Birinci Basamak Muayene Merkezi reçetelerini karşılamak isteyen eczacıların 28 Aralık 2018 - 4 Ocak 2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde 2018 SGK Sözleşmesi (Eczacı Odası Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi), ekteki protokol çıktısı ve Eczacı dışında gidecek olan kişilerin vekaletnameleri ile birlikte Hv.K.Kh.Des.Kt.Grp.K.lığı TSK Birinci Basamak Muayene Merkezi’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

EK: İdari Sözleşme Protokolü

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU