Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine Dair Önemli Bilgilendirme!

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine Dair Önemli Bilgilendirme!

Türk Eczacıları Birliği resmi internet sayfasında yapılan “Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” hakkında ekteki duyuruda;

Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 10.12.2018 tarih 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenleme, plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya/ tüketiciye ücret karşılığı verilmesini zorunlu tutulduğundan bahisle, uygulamanın 01.01.2019 tarihinden itibaren başlayacak olması itibariyle, eczanelerden ilaç temini sırasında, hastalar tarafından plastik poşet talep edilmesi durumunda, plastik poşet başına 25 kuruştan az olmamak üzere ücretin uygulanması gerektiğini; bu işlemle ilgili olarak fiş kesmek üzere yazar kasalarda düzenleme yapılmasının uygun olacağı konusunda bilgilendirme yapılmıştır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: TEB'in Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine Dair Duyurusu

EK-2: Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine Dair Usul ve Esaslar

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU