Yardımcı Eczacılık İçin 2019 Yılı Birinci Başvuru Dönemi Takvimi Duyurusu

Yardımcı Eczacılık İçin 2019 Yılı Birinci Başvuru Dönemi Takvimi Duyurusu

Bilindiği üzere Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine Dair Usul ve Esaslar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 27.12.2018 tarih ve E.239085 sayılı Makam Oluru ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Usul ve Esaslar kapsamında, yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacının çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması halinde yapacağı işlemlerle ilgili olarak, Türk Eczacıları Birliği Eczacı Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülecek olan işlemler için tamamlanmış olan hazırlıklar kapsamında belirlenen 2019 Yılı Birinci Başvuru Dönemi Takvimi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından onaylanmıştır.

Buna göre, TEB’in tarafımıza gönderdiği “2019 Yılı Birinci Başvuru Dönemi Takvimi” ne dair yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: TEB'in Yardımcı Eczacılık İçin 2019 Yılı Birinci Başvuru Dönemi İşlemleri İle İlgili Yazısı

EK-2: TİTCK Başkanlığı Tarafından Yayımlanan Yardımcı Eczacı Çalışması ve Yerleştirilmesine Dair Usul ve Esaslar Metni

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU