Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Değişikliği

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Değişikliği

“Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31 Aralık 2018 tarihli 30642 sayılı 4. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

12/4/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin geçici 4. maddesi;

 “(1) 20’nci maddenin yedinci fıkrasında yer alan “kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması” yükümlülüğü yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyette bulunan eczaneler tarafından en geç 30/06/2019 tarihine kadar yerine getirilir.

“(2) 25 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur” yükümlülüğü yeni açılan ve nakil olan serbest eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, faaliyette bulunan serbest eczaneler tarafından en geç 30/06/2019 tarihine kadar yerine getirilir.şeklinde değiştirilmiş olup, hali hazırda faaliyette bulunan eczanelerimizin;

En geç 30/06/2019 tarihine dek “kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrelerini bulundurma” ve “Özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levhaların konulması” yükümlülüklerini yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

Yönetmelik metni ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: 31.12.2018 Tarihli Resmi Gazete Metni

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU