Pereniyal Alerjik Rinit Hastalığı İle İlgili ICD Kodları Hakkında

Pereniyal Alerjik Rinit Hastalığı İle İlgili ICD Kodları Hakkında

Türk Eczacılar Birliği’nden odamıza gelen ekteki yazı ile Sağlık Uygulama Tebliği'nin;

"4.2.24.C-Alerjik rinit (mevsimsel, yıl boyu devam eden (pereniyal), birlikte seyreden astım dahil) tedavisinde" başlıklı maddesinin; "Montelukast ve antihistaminik kombinasyonları; kulak burun boğaz uzman hekimleri, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, alerji uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerden biri tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak diğer hekimlerce de reçete edilebilir."

 "4.2.24.Ç –Mevsimsel veya yıl boyu devam eden alerjik rinit tedavisinde" başlıklı maddesinin de "Nasal kortikosteroid preparatları; 2-5 yaş grubu hastalarda (2 ve 5 yaş grubu dahil), yalnızca çocuk sağlığı ve hastalıkları, alerji, klinik immünoloji veya KBB hastalıkları uzman hekimleri tarafından reçete edilebilir."

şeklinde düzenlendiğinden bahisle;

Yıl boyu devam eden (pereniyal) alerjik rinit tanısına ilişkin olarak ICD-10 Hastalık Sınıflandırma Kitapçığı'nda bulunan "J30.3 Allerjik rinit, diğer" tanı kodunun kullanımı ile ilgili olarak yaşanılan tereddütlerin TEB tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmesi üzerine; Pereniyal alerjik rinit ICD-10 kodunun bulunmaması nedeniyle Pereniyal Alerjik Rinit tanısı alan hastalar için düzenlenecek reçete ve raporlarda, "J30.3" tanı kodunun ve açıklama bölümünde "Yıl boyu devam eden (pereniyal) alerjik rinit" ifadesinin bulunması gerektiği Kurum tarafından 21.12.2018 tarih ve E.17553485 sayılı yazı ile TEB’e bildirildiği ifade edilmiştir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB'in Pereniyal Alerjik Rinit Hastalığı Hakkında

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU