Yeni Bir Danıştay Kararı

Yeni Bir Danıştay Kararı

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından 08/01/2019 (Bugün) tarihinde yayımlanan duyuru ile;

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 16/10/2018 tarihli ve 2018/6934 K. sayılı kararı ile 5/8/2015 tarihli ve 29436 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin” 10 numaralı maddesinin 5 inci fıkrası iptal edildiği ve Sağlık Uygulama Tebliğine ilişkin işlemler 09/01/2019 tarihi itibarı ile “İptal Kararı” doğrultusunda uygulanacağı bildirilmiştir.

Konu ile ilgili Kurum duyurusu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK-1: Danıştay Kararı İle İlgili Kurum Duyurusu

EK-2: İlgili Resmi Gazete Maddesi

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU