Gümüş Yıllar Akademisi

Gümüş Yıllar Akademisi

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Geriatrik Bilimler Araştırma ve Uygulama Merkezi-GEBAM; 2000 yılında Üniversite Senatosu kararı ve Resmi Gazete ilanı ile kurulan multidisipliner ve akademik bir kuruluş olup, eğitim ve araştırmaya yönelik etkinliklerini Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Fen, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Güzel Sanatlar Fakültelerinden öğretim üyelerinin gönüllü katkıları ile gerçekleştirmektedir.

Yaşlıların çoklu sorunlarına odaklanmış spesifik akademik programlar yanında halk eğitimini de önceleyen GEBAM, GÜMÜŞ YILLAR AKADEMİSİ ile ileri yaşlardaki katılımcılarımızın bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve güncellenmesini, farklı konularda yol gösterici olunabilmesini, yaşamlarına renk ve değer katacak bir eğitim etkinliği gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye ve Beytepe yerleşkelerinden pek çok farklı alandan ve meslekten öğretim üyelerinin katılımları ile, konulara güncel ve çok yönlü bir perspektiften bakılması amaçlanmıştır.

GÜMÜŞ YILLAR AKADEMİSİ dersleri 6 Şubat – 24 Nisan 2019 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi S Salonu Sıhhiye-ANKARA adresinde yapılacaktır.

Hedef kitle 60 yaş ve üzeridir.

Akademiye kayıt ücretsiz olup, sınırlı sayıda katılımcı alınabilecek ve kayıtlar başvuru sırasına göre yapılacaktır.

Meslektaşkarımıza duyurulur.

Organizasyon Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Sayın Zahide TUNÇBİLEK
0530 252 28 26

EK-1: Akademi Programı

EK-2: Akademi Uygulama Yönergesi

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU