GENEL KURULA DAVET EDİYORUM

GENEL KURULA DAVET EDİYORUM

Değerli Meslektaşlarım;

Öncelikle yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım adına sizleri saygıyla selamlarım.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan seçimlerin ardından TBMM’de görev yapacak milletvekilleri belirlenmiş olmasına rağmen ülkemizi dört yıl süreyle yönetecek bir hükümet maalesef kurulamadı.

Ve yine maalesef ki bir uzlaşı kurulamadığından oluşan bu tablo neticesinde ülkemiz tekrardan bir seçim atmosferine girdi.

Bütün bu belirsiz ortamın üzerine bir de terör tekrar hortlayarak hayatımızın merkezine kadar girdi. Kardeş kardeşe kırdırılarak; kardeşlerin arasına bir kez daha nifak tohumları ekildi.

Unutulmamalıdır ki, bizler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde birbirleri ile sorunu olmayan kardeşleriz. Bu oyuna hiçbir şekilde gelmeyecek ve kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Bu uğurda da ne şekilde olursa olsun, kaynağı nereden gelirse gelsin terörü şiddetle kınamaya ve karşısında olmaya devam edeceğiz.

Bu doğrultuda terör olayları nedeniyle hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet, yakınlarına ve tüm ulusumuza baş sağlığı diliyorum.

Değerli Meslektaşlarım;

Göreve geldiğimiz 2013 yılı Ekim ayından itibaren sizlerden aldığımız yetki ve duyulan güven ile çalışmalarımıza başladık.

Sizlere sunmuş olduğumuz proje kitapçığımızda bahsettiğimiz konuları yönetimsel yapımızla (Yönetim Kurulu/Denetleme Kurulu/Haysiyet Kurulu/TEB Delegelerimiz), Bölge Sorumlularımızla, Temsilcilerimizle ve Komisyonlarımızla hayata geçirme adına olanca gücümüzle çalıştık.

Kanunlar ve yönetmelikler, TEB ve odaların görev ve yetki alanlarını ayrı ayrı belirlemiş ve yetki alanlarının sınırlarını ortaya koymuştur. Bu kanunların ve yönetmeliklerin, oda yönetimine vermiş olduğu yetkiler içerisinde projeler geliştirerek, geliştirilen projeleri yönetim kurulu gündemine taşıyarak ve enine boyuna tartışarak kararlar alarak görevimizin gereğini yerine getirdik. (Odamız arşivinin dijital ortama taşınması, her gün hizmet veren hukuk büromuz, kamuda çalışan meslektaşlarımıza yönelik Kamu Eczacıları Çalıştayı, Reçete Dışı Ürünler Kongresi "FARMMED 2014" vb.) 

Mesleki sorunlarımızın kurumlar bazında görüşmelerde anlık müdahalelerle çözümlenmesi sağlanmış;  Bakan, Bakan Yardımcısı ve Kurum Başkanları gibi üst düzey kişi ve bürokratlarla düzenli olarak görüşülerek sorunlarımız gerekli mercilere çalışma dosyaları halinde ve sözlü olarak iletilmiş, çözümleri üzerinde çalışılmıştır.

Bunlara ek olarak tüm olanaklarımızı kullanmamıza rağmen kurumlar bazında çözümlenemeyen sorunlarımıza ilişkin yasal yollara başvurarak, yürütmeyi durdurma veya iptal davaları açarak yasal olan gerekli tüm adımlar atılmıştır. (ithal ilaçların özel depolardan doğrudan vatandaşa satımı ile ilgili yürütmenin durdurulması kesinleşen davalarımızdan sadece birisi olup diğerleri devam etmektedir.)

Yönetimimizin iki yıllık görev süresi, 12 Eylül 2015 günü yapılacak olan Genel Kurul’a; Çalışma Raporu’nun ve Denetleme Kurulu Raporu’nun sunumu ve oylaması ile son bulacak. 13 Eylül 2015 günü yapılacak olan seçimlerle de yeni görev alacak Yönetim Kurulu sizlerin oyları ile belirlenecektir.

Değerli meslektaşlarım;

12-13 Eylül 2015 günlerinde yapılacak olan Olağan Seçimli Genel Kurul’a katılarak meslek örgütümüzün şekillenmesinde görüş ve önerilerinizle katılım sağlamanız ve demokrasilerin en temel taşlarından birisi olan seçme ve seçilme hakkımızı kullanmanız adına sizleri iki yıl boyunca görev yapacak yeni Yönetim Kurulu’nu belirlemek için oylarınızı kullanmaya davet ediyorum.

Geçen seçimde olduğu gibi, meslek örgütümüzü daha kuvvetli kılmak ve Ankara Eczacısı’nın sesi olmak için bu seçimde de ben ve ekip arkadaşlarım olarak görevden kaçmayacağımızı bilmenizi isterim.

Genel Kurul’da görüşmek üzere.

Saygı ve Sevgilerimle.

ECZ. SÜLEYMAN GÜNEŞ
BAŞKAN