60. Yılımız Kutlu Olsun

60. Yılımız Kutlu Olsun

Değerli Meslektaşlarım; sizleri öncelikli olarak Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına da olmak üzere saygı ile selamlarım.

TEB Merkez heyeti; seçimlerin ardından kendi arasında görev dağılımı yapmış, ardından yine kendi içlerinde ilgili komisyonlarını kurarak komisyonlardan sorumlu merkez heyeti üyelerini belirlemiş ve eczacı odalarına da ilgili komisyonlarda görev yapacak oda temsilcilerin bildirilmesi istenmiştir.

Ankara Eczacı Odası olarak Türk Eczacıları Birliği’nin belirlemiş olduğu tüm komisyonlara talepte bulunulmuş ve görev yapacak temsilcilerin isimleri bildirilmiştir.

Karşılıklı anlaşma ile 31 Ocak 2015 tarihine kadar uzatılan ve bu tarihte süresi son bulan SGK kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği bünyesindeki eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokolü SGK yetkilileri ile yeni kurulan TEB Merkez Heyeti arasında imzalanarak 31 Mart 2016 tarihine kadar karşılıklı anlaşmalarla uzatıldı. Protokolde "Süre bitiminde herhangi bir nedenle protokol imzalanmaması durumunda görüşmeler devam eder, yenisi imzalanıncaya kadar bu protokol hükümleri devam eder." ifadesine yer verildiği görülmektedir.

01.02.2016 tarihinden önce ücretsiz olarak dağıtılan protokol, odamızda yapılan planlama ile yerimizde doldurulup imzalanarak teslim alınmış ve akabinde kuruma teslim edilmesi sağlanmıştır.

Sözleşmelerin dağıtımı süresince; Ankara Eczacı Odamızın Web sayfasından sözleşme dağıtım planlaması ile ilgili bilgi devamlı güncellenerek duyurusu yapılmış ve SMS olarak cep telefonlarına da bilgilendirici mesajlar gönderilmiştir. 

Uzatılan bu protokol ile ilgili olarak Mevzuat Komisyonumuz protokol ile ilgili çalışmalar yapmış, bu çalışma daha sonra yönetim kurulumuzca gündeme alınmış, ileri ki süreçte sıkıntı yaratabileceğini düşündüğümüz iki maddesi için iptal davası açılmasına karar verilmiştir.

Şubat ayının ilk haftasında TEB'in kuruluşunun 60. yılı kutlaması ve sonraki gün de Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı yapılmış, her ikisine de yönetimsel yapımız katılımda bulunmuştur.

Başkanlar Danışma Kurulu toplantısında; Merkez Heyeti yapmış olduğu çalışmalarla ilgili bilgi aktarımında bulunmuş, devamında 984 (depolara eczaneler dışında kişilere ilaç satışı yapılmasına izin verilmesi taslağı) ve 6197 (3 yıldan 4 yıla çıkan orta ve lise eğitim öğretim süreci nedeniyle vereseli eczanelerde vasis çocukların ergenlik sürecine geçiyor olması nedeniyle) sayılı yasalarla ortaya çıkabilecek sorunlar ve 31 Mart sonunda süresi bitecek protokol ile ilgili olası gelişmeler hakkında bölge eczacı odaları başkanlarıyla bilgi paylaşımları yapılmıştır.

Şubat ayının 23’ünde tekrar bir toplantı yapılarak yeni bir durum değerlendirme toplantısı yapılacaktır.

2 Şubat tarihinde yapılan 60.yıl resepsiyonunda Ankara Eczacı Odası da 60 yıllık bir çınar olması nedeniyle plaket almıştır. 

Ankara Eczacı Odasına Üye tüm meslektaşlarım, kurulduğu günden bu güne kadar hizmet etmiş olan tüm Oda Başkanlarım, Yönetim Kurulu Üyelerim, Denetleme Kurulu Üyelerim, Haysiyet Kurulu Üyelerim ve TEB Delegelerim adına, çok değerli Başkanlarım Dr.Ecz.Akın ÇUBUKÇU, Ecz. Aydın BENSAN ve Ecz. Hilmi ŞENER ile birlikte 60.yıl Plaketini almanın onur ve gururunu yaşadık. 

"Bilim, gerçeği bilmektir."                               

Mustafa Kemal ATATÜRK

Tüm Ankaralı meslektaşlarımın 60. yılını kutlar, sağlıklı mutlu nice yıllar dilerim                                   

Saygılarımla...

Ecz. Süleyman GÜNEŞ
BAŞKAN