Yastayız

Yastayız

Haziran ayı mesleki anlamda hareketliliğin olmadığı, durgun geçen zaman dilimi…

Ankara’nın boşaldığı, insanların tatile çıktığı dönem. Eczanelerimizde işler tahmin edilenden de daha durgun, günün şartlarına ayak uydurarak, ekonomik dengelerimizi tutturmaya çalıştığımız bir ay olarak geçip giderken; çok kötü bir haber ile sadece Ankara değil, tüm Türkiye, tüm sektör sarsıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevlerine giden, günlük mesailerini yerine getiren dört meslektaşımızla ilgili bir haber.

Önce eczane eczacısı olduğu söylenen dört meslektaşımız ile başlayan ve daha sonra tüm gerçekleri öğrendiğimiz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi eczanesinde görevli dört meslektaşımız görevleri başında, devlete ait ilaçların daha verimli, daha hatasız bir şekilde hastalara sunumları ile ilgili yaptıkları çalışma anında bir katil tarafından hayatlarından edildiler.

Ecz. İlknur YÜCE

Ecz. Gürsu ULAŞAN

Ecz. Özler KİRİŞ

Ecz. Hikmet TÜRK

Görevleri; hastanelerinde yatan hastaların ilaçsız kalmamaları adına, kaynakları kontrollü olarak kullanılmasını sağlamak, hastaların mağdur olmalarını engellemek olurken, bir taraftan da devlet malına karşılık bekçilik, koruyuculuk yapmaktı.

Ama bu onların sonu oldu.

Bir katil tarafından adice, acımadan yaşamlarına son verildi.

24 Haziran 2016 günü gerçekleşen, alçakça işlenmiş bu olaya Cumhuriyet Savcılığınca el konuldu.

Bu nedenle konuyla ilgili irdeleme ve yorum yapma, hukuki açıdan da mümkün olmamaktadır. Ancak umuyor ve diliyorum ki; olayı gerçekleştiren katil gereken en yüksek cezaya çarptırılır.

Yönetim kurumlumuz olaydan birkaç gün sonra yaptığı toplantı ile gerçekleşecek olan mahkeme olayına müdahil olma konusunda karar vermiş ve oda avukatlarımıza gerekli girişimlerde bulunmaları söylenerek görevlendirme yapmıştır. Müdahil olabilme adına avukatlarımız mahkemeye müracaatlarını yaptıktan sonra müdahil olup olamayacağımız konusunda mahkemenin vereceği karara bağlı olarak, sürece dâhil olabileceğiz.

Yine aynı toplantıda hayatını kaybeden meslektaşlarımızın ailelerine yönelik bir yardım kampanyasının yapılmasına karar verildi. Hemen ertesi gün valilik ile görüşüldü ve yazılı olarak başvuruda bulunulmuştur.

Valiliğin vereceği izine karşılık hemen bankada hesap açılarak, yardımla ilgili duyurular çıkılacak, eczacı odaları ve Türk Eczacılar Birliğine bilgilendirme yazısı ve yardıma destek çağrılarında bulunulacaktır.

Yaklaşık 3 ay süreyle gerçekleştirilecek olan kampanyadan elde edilecek olan gelirlerin tamamı bu meslektaşlarımızın ailelerine ulaştırılmaları sağlanacaktır.

Şimdiden, kampanyaya katkı sağlayacak, gerekli hassasiyeti gösterecek her bir meslektaşıma teşekkürü borç bilirim. Bu kampanya ile hem eczacı dayanışmasının bir örneğini göstermiş hem de birlikten kuvvet doğar prensibinden hareketle, bize biz sahip çıkarız olgusunu kanıtlamış olacağız.

Hayatını kaybeden meslektaşlarımıza yönelik bir taziye defteri oluştur. Odamıza gelen meslektaşlarımızın düşüncelerini paylaşmalarını beklemekteyiz.

 Meydana gelen menfur olay karşısında en az bizler kadar duyarlı olan tüm meslektaşlarımıza, Dekanlarımıza, hocalarımıza, Türk Eczacılar Birliği Başkanına, Genel Sekreterine, Merkez Heyeti Üyelerine, değişik illerden katılım sağlayan Oda Başkanlarına, Yönetim Kurulu Üyeleri ve meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim.

Umuyor ve diliyorum ki kötüler, kötü insanlar toplumda yok olurlar.

Adalet onu layık olduğu en yüksek cezaya çarptırır.

Bizler olayın takipçisi olacak, peşini bırakmayacağız.

Meslektaşlarımıza bir kez daha rahmet dilerken, ailelerine, meslektaşlarımıza, sabır ve baş sağlığı diliyorum.

Saygılarımla.

ECZ. SÜLEYMAN GÜNEŞ
BAŞKAN