Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Kuruma Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında

Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Kuruma Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında

Türk Eczacıları Birliği’nden tarafımıza gönderilen “Geçici Koruma Altındaki Yabancılara Ait Reçetelerin Kuruma Tesliminde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında” başlıklı 08.12.2016 tarihli duyurusu ve kurum yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Ek-1: SGK Duyurusu

Ek-2: TEB Kurum Yazısı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU