24.12.2016 Tarihli Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği Hakkında

24.12.2016 Tarihli Sağlık Uygulama Tebliği Değişikliği Hakkında

24 Aralık 2016 tarihli 29928 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Ek: Resmi Gazete Sağlık Uygulama Tebliği Değişiklik Metni

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU