''Sefdinir'' ve “Sefdinir + Klavulanat'' Etken Maddelerini İçeren İlaçlar Hakkında

''Sefdinir'' ve “Sefdinir + Klavulanat'' Etken Maddelerini İçeren İlaçlar Hakkında

24 Aralık 2016 tarihli SUT değişikliğinin, aynı gün yürürlüğe giren 7’nci maddesine göre “Sefdinir ” ve “Sefdinir + Klavulanat” etken maddesini içeren ilaçların sertifikalı aile hekimleri (uzman aile hekimleri hariç) tarafından reçeteye yazılması durumunda geri ödemeden çıkarılmıştır.

Sertifikalı Aile Hekimlerinin (uzman aile hekimleri hariç) bu etken maddeli ilaçların yazılabilmesi için, enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporu gereklidir.

MEDULA da sefdinir etken maddeli ilaçların kartında sertifikalı aile hekimi (uzman aile hekimi hariç) tarafından yazılınca ödenmeyeceği belirtilmiştir. Ancak ''Sefdinir+Klavulanat'' etken maddeli ilaçların MEDULA kartlarında halen düzenleme yapılmamıştır. Bu ilaçların aile hekimleri  tarafından reçetelendirilmesi durumunda dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

Söz konusu madde metni;

MADDE 7 –Aynı Tebliğ eki Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları Listesi (Ek- 4/E)’nde “1-BETALAKTAM ANTİBİYOTİKLER” başlıklı kısmının “B) Sefalosporinler” alt başlıklı maddesinin “3.Kuşak Sefalosporinler” adlı alt bölümünde yer alan (10) ve (10.1) numaralı satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “ 10 Sefdinir , Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir. (600 mg lık formu günlük maksimum kullanım dozu 1 x 1)

 10.1 Sefdinir- Klavulanat ,(Oral) Ayaktan tedavide birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne göre uzman olan tüm hekimlerce, ilaveten 1. Basamak sağlık hizmeti sunucularında ise enfeksiyon hastalıkları uzman hekimlerince düzenlenen uzman hekim raporuna istinaden yetkilendirilmiş aile hekimleri tarafından reçetelendirilebilir.

 

EK: İlgili Müstahzar İsimleri


ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU