Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında

31.12.2016 tarih ve 29935 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ek’te bilgilerinize sunulmaktadır. Düzenlemeler 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

EK: Resmî Gazete

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU