3’üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü (Etimesgut) Reçetelerini Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

3’üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü (Etimesgut) Reçetelerini Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

3’üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü (Etimesgut)’nda görev yapmakta olan erbaş ve erlerin reçetelerini 2018 Ocak-Haziran döneminde karşılamak isteyen eczacıların 27 Aralık 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamız personeli Döndü CON’a (Dahili:140) isim yazdırmaları gerekmektedir.

Başvuran meslektaşlarımızın, protokolü imzalamak üzere, kendilerinin veya mesul müdürlerinin eczaneye ait kaşe ve noter onaylı vekaletnameleri ile birlikte 04-05 Ocak 2018 tarihleri arasında 3'üncü Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü TSK Birinci Basamak Muayene Merkezi'nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Meslektaşlarımıza duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU