T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezi (Balgat) Reçetelerini Karşılamak İsteyen Eczacıların Dikkatine

T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanlığı Karargah ve Destek Kıtaları Grup Komutanlığı Birinci Basamak Muayene Merkezi (Balgat) Reçetelerini Karşılamak İsteyen Eczacıların Dikkatine

Birinci Basamak Muayene Merkezi Baştabipliği yürütülmekte olan eczane ilaç temini 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için sözleşme yapmak isteyen Eczanelerin, 23 Aralık 2017 Cumartesi günü mesai bitimine kadar Odamız Personeli Döndü CON’a (Dahili:140) isim yazdırmaları ve 26 Aralık 2017 Salı günü Saat 14:00’da SGK 2017(Eczacı Odası Aslı Gibidir Onaylı Fotokopisi) sözleşme ve kaşeleriyle birlikte K.K.EDOK BBMM’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Not: Başvuru tarihi geçtiği takdirde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

EK: Protokol

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU