T.C. Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı Birinci Basamak Muayene ve Aile Sağlığı Merkezi Reçetelerini 2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı Birinci Basamak Muayene ve Aile Sağlığı Merkezi Reçetelerini 2018 Yılı Ocak-Haziran Döneminde Karşılamak İsteyen Meslektaşlarımızın Dikkatine

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Birinci Basamak Muayene ve Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapmakta olan erbaş ve erlerin tedavilerine yönelik düzenlenen reçeteleri 2018 Ocak-Haziran döneminde karşılamak isteyen eczacıların, 25 Aralık 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamız personeli Döndü CON’a (Dahili:140) isim yazdırmaları gerekmektedir. idari sözleşme metnini karşılıklı imzalamak üzere, 27-28-29 Aralık 2017 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Birinci Basamak Muayene ve Aile Sağlığı Merkezin'de (2 Nolu Nizamiye(Simon Bolivar Caddesi)) aşağıdaki belgeler ve kaşeleri ile hazır bulunmaları gerekmektedir.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU