T.C. Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı(Bakanlıklar) Reçetelerini Karşılamak İsteyen Eczacıların Dikkatine

T.C. Genelkurmay Başkanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı(Bakanlıklar) Reçetelerini Karşılamak İsteyen Eczacıların Dikkatine

Hava Kuvvetleri Karargah Destek Kıtaları Grup Komutanlığı TSK Birinci Basamak Muayene Merkezi reçetelerini karşılamak isteyen eczacıların 25 Aralık 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Odamız personel Döndü CON’a (Dahili:140) isim yazdırmaları gerekmektedir. Ayrıca ekte bulunan protokolü imzalamak üzere, 27-28 Aralık 2017 tarihlerinde Hv.K.Kh.Des.Kt.Grp.K.lığı TSK Birinci Basamak Muayene Merkezi’nde bulunmaları gerekmektedir.

EK: İdari Sözleşme Protokolü

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU