Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanımı Hakkında

Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Mali Hafızaları Doluncaya Kadar Kullanımı Hakkında

Resmî Gazete’nin 21.Aralık.2017 tarih ve 30277 sayılı yayınında Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No: 426)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 488)” ile değişiklik yapılmıştır.

Yapılan tebliğ değişikliği ile;

İlgili mükelleflerin, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarını mali hafızaları doluncaya veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihe kadar kullanabileceği, mali hafızaları dolan veya mali hafıza değişimini gerektiren bir halin ortaya çıkması halinde bu cihazlara yeni malî hafıza takılmayacağı ve cihazın Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılacağı ayrıca cihazı hurdaya ayrılan mükelleflerin yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirecekleri bildirilmiştir.

Değişim mecburiyetinin, söz konusu cihazların mali hafızalarının dolduğu veya mali hafıza değişimini gerektiren durumun oluştuğu tarihten itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) olduğu bildirilmiştir.

Ek: 21 Aralık 2017 Tarihli 30277 Sayılı Resmî Gazete İlgili Maddeleri

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU