Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantısı Gerçekleştirildi

Akılcı Antibiyotik Kullanımı Toplantısı Gerçekleştirildi

Odamızın da paydaşı olduğu “Türkiye’de Yaşayan ve Türkiye’den Almanya, Hollanda ve İsveç’e Göç Eden Yetişkinlerde Akılcı Antibiyotik Kullanımının Geliştirilmesi” isimli Avrupa Birliği projesi kapanış toplantısı 25.12.2017 tarihinde gerçekleştirildi. Kapanış toplantısına Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Dr. Mehmet Selim BAĞLI, Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurum Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Mert VURAL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü Oğuz TUNCAY, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü Dr. Mustafa ÖZDERYOL, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Elif Hilal VURAL , Hizmet Sunumu Genel Müdür Yardımcısı Şeref ŞIK, Medula ve Bilişim Uygulamaları Daire Başkanı Dr.Halil AKÇE, Mesleki Yeterlilik Kurumu Merkez Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Karaman, Avrupa Birliği Bakanlığı Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanı Kayhan ÖZÜM, SGK Ankara İl Müdürü ve Proje Koordinatörü Tuncay CEVHEROĞLU, SGK Ankara İl Müdürlüğü Proje Koordinatörü ve Odamız Proje Komisyonu Başkanı Ecz. Metehan İLHAN, SGK Proje Uzmanı ve Odamız Proje Komisyonu Üyesi Ecz. Zehra ERDOĞU, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. L. Hilal ÖZCEBE, Prof. Dr. Sarp ÜNER, Doç. Dr. Özge KARADAĞ ÇAMAN, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan ÇOLAK, Odamızı temsilen Genel Sekreterimiz Prof.Dr Mustafa ASLAN, AR-GE Komisyon başkanımız Prof.Dr. İlkay ERDOĞAN ORHAN, proje danışmanımız Doç.Dr. Bilgen BAŞGUT katılım sağladı. Başarı ile sonuçlandırılan projede akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili Türkiyede ve Avrupada farkındalık çalışmaları başarı ile hayata geçirildi. Kamu spotları ve broşürler ile hem sağlık kuruluşları hem de halka yönelik bilinçlendirme faaliyetleri yürütüldü. 
Meslektaşlarımızın bilgilerine saygı ile arz ederiz.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU