“Oral Oksibutinine Yanıt Alınamayan ya da Tolere Edemeyen” İfadesinin Bulunması Gereken Raporlar Hakkında

“Oral Oksibutinine Yanıt Alınamayan ya da Tolere Edemeyen” İfadesinin Bulunması Gereken Raporlar Hakkında

TEB tarafından 28.12.2017 tarihinde tarafımıza ulaşan ekteki yazılar ile; “EK-4/F - Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi”nin 45. maddesinde yer alan “oral oksibutinine yanıt alınamayan ya da tolere edemeyen…” ifadesinin "Solifenasin, Tolterodine-L, Trospiyum, Darifenasin, Propiverin, Fesoterodin, Mirabegron, Transdermal Oksibutinin” etken maddeli tüm ilaçlar için gerekli olduğu belirtilmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB’in Odamıza Gönderdiği ve 21.12.2017 Tarihli SGK GSS Genel Müdürlüğü'nden TEB'e Gönderilen Yazılar

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU