Hasta Alt Bezlerinde Kabul Edilen Primer Hastalıklar Hakkında

Hasta Alt Bezlerinde Kabul Edilen Primer Hastalıklar Hakkında

Bilindiği üzere Hasta Alt Bezleri ve Külotlu Hasta Alt Bezleri için geri ödeme koşulları, Sağlık Uygulama Tebliğinin “EK-3C-4 Tıbbi Sarf Malzemeler” listesinde “A10049” SUT Kodu ve;

“(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile (çocuklar için en az 2 (iki) yaşını tamamlamış olmak kaydı ile) hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi veya çocuk alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.

(2) Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi ve çocuk alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz. Çocuk alt bezi bedelleri “hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi” için belirtilen fiyat üzerinden Kurumca bedeli karşılanır.               (Değişik:RG- 25/3/2017-30018/ 31-ç md. Yürürlük: 25/3/2017)

(1) Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile) nedeni ile hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanması gerekli görülen hastalar için günde 4 (dört) adedi geçmemek üzere en fazla 2 (iki) aylık miktarlarda, rapora istinaden tüm hekimlerce reçetelendirilmesi durumunda Kurumca bedelleri karşılanır.

(2)  Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi bedellerinin karşılanmasında, Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz.                                              

(3) İdrar inkontinansı ve gaita inkontinansı olan hastalara hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi ve hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(4) Sadece idrar inkontinansı olan hasta alt bezi/ külotlu hasta alt bezi kullanan hastalara hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda fatura edilmesi halinde, hidrofilik kendinden kayganlaştırıcılı sonda Kurumca bedeli karşılanmaz.

(5)  Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansı, ürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde hasta alt bezinin/ külotlu hasta alt bezinin Kurumca bedeli karşılanır.” hükümlerine haiz olarak düzenlenmiştir.

İlgili mevzuat kapsamında hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi ve çocuk alt bezi bedelleri için düzenlenen raporlarda “Primer Tanı”nın belirtilmiş olması gerekmekte olup Kurumdan tarafımıza gönderilen ekteki listede kabul edilecek tanılar bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın “Hasta alt bezi/külotlu hasta alt bezi ve çocuk alt bezi” için düzenlenen rapor kontrolünde, ekteki listeyi inceleyerek raporda belirtilmesi gereken idrar veya gaita inkontinansının ve buna neden olan primer tanılardan birinin bulunmasını kontrol etmeleri geri ödemede problem yaşanmaması adına önem arz etmektedir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: İdrar veya Gaita İnkontinansına Neden Olan Primer Tanı Listesi

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU