TBMM ile İlişkiler Komisyonumuz Kamu Eczacıları İçin Meclis'teydi

TBMM ile İlişkiler Komisyonumuz Kamu Eczacıları İçin Meclis'teydi

Ankara Eczacı Odası (AEO) Başkanı Ecz. Süleyman Güneş, Haysiyet Kurulu Başkanı Ecz. Erdal Balık, AEO TBMM ile İlişkiler Komisyonu Üyeleri Ecz. Sibel Kumlalı, Ecz. Mürvet Nazlı, Ecz. Füsun Şankal ve Ecz. Özge Özer 25 Ekim tarihinde, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı, Ordu Milletvekili Dr.Şenel Yediyıldız'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında kamuda çalışan eczacılarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda sözleşmeli olarak görev yapan eczacılarımızın kadrolu olarak istihdam edilmesi konuları görüşüldü.

Görüşmede ayrıca, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için hazırlanan kanun teklifinin tekrar gündeme alınarak, kamu eczacılarının haklarının tekrardan düzenlenmesi talebinde bulunuldu.