Hastalara SGK Tarafından Gönderilen Reçete Kısa Mesajları Hakkında

Hastalara SGK Tarafından Gönderilen Reçete Kısa Mesajları Hakkında

Türk Eczacıları Birliği’nden, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmekte olan SMS bilgilendirme sistemi ile hastalara gönderilen, hekimin yazdığı e-reçeteye ait detaylar, ilaç isimleri ve adetleri, eczaneye ödenecek tutar bilgileri ile ilgili olarak uyuşmazlık olabildiği ve bu tür durumların, hastalarda, eczacıya karşı bir güvensizlik oluşturduğuna yönelik bildirimler olması nedeni ile, 04/07/2018 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’na yazılı olarak başvurulduğundan bahisle hastalara gönderilen SMS’ler ve içerikleri konusunda bilgi talep edildiği bildirilmiştir.

TEB’in Kuruma yazdığı yazı ve ilgi başvuruya istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından Birliğe gönderilen cevabi yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Ek: TEB Tarafından Odamıza Gönderilen Yazı

 

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU