Eczane Stok Kayıtları Cezasız ve Faizsiz Düzeltilebilecek!

Eczane Stok Kayıtları Cezasız ve Faizsiz Düzeltilebilecek!

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Sayın İlhan Karayılan, Mükellef Hizmetleri Müdürü Sayın Duygu Sezgin Turan, Tahsilat Müdürü Sayın Ahmet Turan Dağdelen ve Grup Müdürü Sayın Yüksel Çelebi, 4 Temmuz tarihinde Odamıza ziyarette bulundu.

Eczanelerin stoklarını düzeltmeleri için yapılan yeni düzenlemeler hakkında bilgilendirmede bulunan yetkililer, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Kanunu kapsamında eczanelere stok kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirme imkanı sağlandığı bilgisini verdi.

7143 Sayılı Kanun kapsamında stok düzeltme ile ilgili detaylar şu şekilde:

Eczanelerde yapılacak kayıt düzeltme nedir?

Eczaneler kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında yer almayan ilaçları, maliyet bedeli üzerinden %4 oranında KDV hesaplamak ve fatura düzenlemek suretiyle, en geç 31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar kayıtlarından cezasız ve faizsiz bir şekilde çıkarabilecek.

Kayıt düzeltme nasıl yapılacak?

Eczaneler kayıtlarında yer almayan ilaçları normal satış işlemlerinde olduğu gibi fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilecek.

Düzenlenecek faturada, aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

Vergisel işlemler nelerdir?

Eczanelerce düzenlenecek faturada, ilacın tabi olduğu KDV oranı yerine % 4 KDV hesaplanacak ve bu KDV tutarı ayrı bir beyanname ile en geç 31 Ağustos 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar beyan edilerek aynı süre içinde ödenecektir.

Ödenen bu vergi, hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği gibi gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde de gider olarak dikkate alınmayacaktır.

Bu işlem nedeniyle oluşan satış hasılatı, yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Düzenlenen faturalar, BS formu vermek zorunda olan mükelleflerce, ilgili dönemdeki BS formuna dahil edilerek bildirilecektir.

Söz konusu bildirim işlemi, BS formunun ‘Soyadı/Adı Unvanı’ bölümüne ‘Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun madde 6/2)’, ‘Vergi Kimlik Numarası’ bölümüne (4444 444 444) yazılmak suretiyle yapılacaktır.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun Genel Tebliğinden ulaşmanız mümkündür.

EK: İlgili Kanun

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU