Sosyal Medya Üzerinden Eczane ve Ürün Tanıtımı Hakkında

Sosyal Medya Üzerinden Eczane ve Ürün Tanıtımı Hakkında

Eczacılıkla ilgili mevzuatta eczane sahibi eczacıların ve eczanelerin adına internet sitesi açılamayacağı, reklam yapılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Kişisel sosyal medya hesapları aracılığıyla eczanenin ve eczanede satılan ürünlerin tanıtımının yapılması durumları da bu kapsamda değerlendirilmektedir.

6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin  43. Maddesi, "İlaçların ve 42'nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer ürünlerin internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz." şeklinde düzenlenmiştir.

Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğünün 9'uncu maddesinde ise; "Eczacı, yapacağı yayınlarda eczacılık mesleğinin şerefini üstün tutmak zorundadır. Eczacı, yazı veya sözle veya her ne şekilde ve suretle olursa olsun kendi reklamını yapamaz; iş kağıtlarına ve faturalara reklam mahiyetinde ibareler koyamaz.

Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartıyla buna eklenebilecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir." denilmektedir.

Sosyal medya kullanımının giderek arttığı günümüz koşullarında, dermokozmetik ürünler başta olmak üzere eczacıların kişisel sosyal medya hesaplarından veya eczane adına açılan hesaplardan ürün tanıtımı, kullanım koşulları ve etkileri gibi bilgilendirme yapmaları durumunda eczacılıkla ilgili mevzuat hükümleri gereği yapılacaktır.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU