Eczane Tabelaları ve “E” Logolarından Vergi Alınması Hukuka Uygun Değil!

Eczane Tabelaları ve “E” Logolarından Vergi Alınması Hukuka Uygun Değil!

Ankara Eczacı Odası(AEO) eczane levhaları ve "E" logolardan vergi alınmaması için adım attı.

AEO tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na gönderilen yazıda, "Eczane tabelaları ve 'E' logolardan vergi alınması yönündeki işlem ve uygulamalarına son verilmesi" talebinde bulunuldu.

"Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik" hükümleri dikkate alındığında, eczanelerin kamu sağlığının korunması amacına yönelik sağlık kuruluşları olduğu, vatandaşların kolay ve etkin biçimde hizmete ulaşması için eczane adını ve “E” logoların eczanelerde bulunması zorunluluğu getirildiği son derece açık olarak görülüyor.

Konu ile ilgili Bursa Eczacı Odası tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne açılan dava sonucunda da eczane tabela ve "E" logolarından vergi alınmaması kararı verildi.

Odamız konu ile ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yapacağı görüşmelerle, mevzuat hükümleri gereği zorunlu olan ancak, amacı sadece kamu sağlığının korunması yönünde olan bu uygulamanın reklam gibi değerlendirilmemesi ve vergiden muaf olması için gerekli tüm adımları atacaktır.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

EK: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Gönderilen Talep Yazısı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU