İşyeri Hekimliklerinde Manuel Düzenlenen Kağıt Reçetelere Son

İşyeri Hekimliklerinde Manuel Düzenlenen Kağıt Reçetelere Son

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün 20.07.2018 tarihindeki İşyeri Hekimliklerinde E-reçete Uygulaması ile ilgili duyurusu aynı tarihte odamız resmi internet sayfasında bilgilerinize sunulmuştu. 

Ekte tekrar sunduğumuz Kurum duyurusuna istinaden 01.09.2018 tarihinden itibaren işyeri hekimlerince yazılacak manuel reçetelerin sözleşmeli eczaneler tarafından karşılanmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Kurum Duyurusu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU