Suboxone Kullanımı Hakkında

Suboxone Kullanımı Hakkında

Türk Eczacıları Birliği tarafından odamıza gönderilen ekteki yazı ile;

TEB’e yapılan bildirimler doğrultusunda, Suboxone isimli ilacın "Kırmızı Reçeteye Tabi İlaçlar" listesinde belirlenen maksimum doz ve kutu adedi aşılmamak kaydıyla bir reçetede 14 günden uzun süreli tedavinin planlanmasının uygun olup olmadığının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na sorulduğundan bahisle, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından TEB’e gönderilen yazı ile; “Söz konusu ilaçlar için renkli reçete sistemine geçilmesi ve sistem üzerinden maksimal doz hesaplamalarının yapılmasından dolayı, yapılan incelemeler ve 25.07.2018 tarihli Kurum Komisyon Kararı gereğince, bu ilaçlar için geçerli olan "Her bir farmasötik form için kırmızı reçete 14 günden önce tekrarlanmayacaktır" ifadesinin kaldırıldığı” bildirilmiştir.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: TEB Tarafından Gönderilen Yazı ve TİTCK Görüş Yazısı

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU