Bazı Aşılar İçin Hazırlanan Sağlık Mesleği Mensubu Bilgilendirme Mektubu Hakkında

Bazı Aşılar İçin Hazırlanan Sağlık Mesleği Mensubu Bilgilendirme Mektubu Hakkında

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan gelen 06.09.2018 tarih ve 159053 sayılı yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

EK: Sağlık Mesleği Mensubu Bilgilendirme Mektubu

ANKARA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU